warawannursinghome
ข่าวสาร | News & Updates
July 04, 2021
พาเยี่ยมชมสถานที่ วราวรรณ์เนอร์สซิ่งโฮม เรามีบ้านพักให้บริการถึง 7 หลัง 7 สไตล์ พร้อมเครื่องปรับอากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รองรับความต้องการในการดูแลสุขภาพและกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ และผู้ป่วยพักฟื้น ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ครบครัน โดยพยาบาลวิชาชีพและพนักงานให้การดูแลตลอด 24 ชม.
November 06, 2019
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจกับรางวัลศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดีเด่น
October 11, 2019
“โรคเกี่ยวกับกระดูกที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ” “ผู้สูงอายุ” เป็นบุคคลที่เริ่มมีความเสื่อมด้านต่างๆ ของร่างกายปรากฏขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการมองเห็น การได้ยิน สมอง รวมถึง “กระดูก” ด้วยเช่นกัน ซึ่งในบทความ “ศุกร์สุขภาพ” นี้จะขอกล่าวถึงโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังที่พบบ่อยในผู้สูงอายุว่ามีโรคอะไรที่ต้องระวังบ้าง
October 09, 2019
กิจกรรมและบรรยากาศ รับดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลพิเศษตลอด 24 ช.ม.
October 11, 2019
กิจกรรมและบรรยากาศ รับดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลพิเศษตลอด 24 ช.ม.
October 11, 2019
ชุดความรู้การพัฒนาเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุยังคงต้องการสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่เช่นเดียวกับวัยอื่น ๆ แต่จะมีความต้องการปริมาณอาหารลดน้อยลง ดังนั้นผู้สูงอายุต้องเลือกกินให้หลากหลายเพื่อให้ได้สารอาหารต่าง ๆ ครบตามความต้องการของร่างกาย
October 11, 2019
วิธีดูแลผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้า นพ.สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กล่าวว่า ผู้สูงอายุมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าได้ค่อนข้างสูงกว่าวัยอื่น นอกจากอาการด้านจิตใจ ไม่อยากทำอะไร ไม่ใส่ใจตนเอง รู้สึกตนเองไร้ค่าแล้ว อาจมีอาการทางกายด้วย แต่เมื่อไปพบแพทย์กลับไม่พบความผิดปกติใดๆ สำหรับวิธีการรักษาโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ได้แก่ การรักษาด้วยยา ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ขึ้นไป จึงจะเห็นผลการรักษา ไม่ควรซื้อยากินเอง เพราะยาแก้โรคซึมเศร้าอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่อันตรายได้
October 11, 2019
เกร็ดความรู้สุขภาพโรคหลอดเลือดหัวใจตีบภัยซ่อนเร้นที่หลายคนมองข้าม ถือได้ว่าโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นเสมือนภัยซ่อนเร้นที่หลายคนมองข้ามซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ สูงเป็นอันดับ 2
October 11, 2019
เติมความรู้ “โรคอัลไซเมอร์” ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข กล่าวว่า องค์การอัลไซเมอร์ระหว่างประเทศ ได้ประกาศให้วันที่ 21 ก.ย.ของทุกปีเป็นวันอัลไซเมอร์โลก โดยประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้มีแนวโน้มที่จะพบผู้ป่วยมากขึ้น เมื่อคนในครอบครัวเป็นโรคสมองเสื่อมนับเป็นเรื่องใหญ่ เนื่องจากโรคนี้ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ การดูแลผู้ป่วยจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ ดูแลได้อย่างเหมาะสม และให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี