warawannursinghome
พาเยี่ยมชมสถานที่ วราวรรณ์เนอร์สซิ่งโฮม
พาเยี่ยมชมสถานที่ วราวรรณ์เนอร์สซิ่งโฮม
เรามีบ้านพักให้บริการถึง 7 หลัง 7 สไตล์ พร้อมเครื่องปรับอากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รองรับความต้องการในการดูแลสุขภาพและกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ และผู้ป่วยพักฟื้น ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ครบครัน โดยพยาบาลวิชาชีพและพนักงานให้การดูแลตลอด 24 ชม.