warawannursinghome
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจกับรางวัลศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดีเด่น
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจกับรางวัลศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดีเด่น

    แคร์เอ็กโปร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงพานิชย์  และสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย มอบรางวัลศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดีเด่นในวันที่ 29ส.ค.-1ก.ย.2562 ณ.ไบเทค บางนา