warawannursinghome
เติมความรู้ “โรคอัลไซเมอร์”
เติมความรู้ “โรคอัลไซเมอร์”
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข กล่าวว่า องค์การอัลไซเมอร์ระหว่างประเทศ ได้ประกาศให้วันที่ 21 ก.ย.ของทุกปีเป็นวันอัลไซเมอร์โลก โดยประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้มีแนวโน้มที่จะพบผู้ป่วยมากขึ้น เมื่อคนในครอบครัวเป็นโรคสมองเสื่อมนับเป็นเรื่องใหญ่ เนื่องจากโรคนี้ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ การดูแลผู้ป่วยจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ ดูแลได้อย่างเหมาะสม และให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

    ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข กล่าวว่า องค์การอัลไซเมอร์ระหว่างประเทศ ได้ประกาศให้วันที่ 21 ก.ย.ของทุกปีเป็นวันอัลไซเมอร์โลก โดยประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้มีแนวโน้มที่จะพบผู้ป่วยมากขึ้น เมื่อคนในครอบครัวเป็นโรคสมองเสื่อมนับเป็นเรื่องใหญ่ เนื่องจากโรคนี้ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ การดูแลผู้ป่วยจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ ดูแลได้อย่างเหมาะสม และให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

    นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถาบันประสาทวิทยา จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้รับรู้ถึงอาการเริ่มแรกของ ภาวะสมองเสื่อมในวันอัลไซเมอร์โลก วันที่ 27 ก.ย. นี้ โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น ฝึกออกกำลังสมอง ตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม แสดงตัวอย่างอาหารป้องกันสมองเสื่อม บรรยายเรื่อง “การนอนหลับในผู้สูงอายุและปัญหาการนอนหลับในผู้ป่วยสมองเสื่อม” โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ.

 

ขอบคุณที่มาจากเว็บไซต์ : https://www.thairath.co.th/news/society/1665580