ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ | ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ | ศูนย์ดูแลผู้ป่วย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย

ติดต่อศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย


อัตราค่าบริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย

บรรยากาศศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย

แลกลิงค์กับเรา -->คลิก<
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย

 
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย
 
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย | วราวรรณ์เนอร์สซิ่งโฮม
"วราวรรณ์ เนอร์สซิ่งโฮม, ศูนย์ดูแลสูงอายุและผู้ป่วย, บริการด้วยใจ ห่วงใยดุจญาติมิตร เพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน"

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่วราวรรณ์ เนอร์สซิ่งโฮม

“วราวรรณ์เนอร์สซิ่งโฮม”เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและดูแลผู้ป่วยุระยะพักฟื้น ให้การบริการดูแลผู้สูงอายุและและผู้ป่วยฟื้นฟูสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของผู้รับบริการ เป็นบ้านที่เปี่ยมด้วยความรักและความอบอุ่นที่มอบให้แก่คนที่คุณรัก

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยคำกล่าวของคุณอุบลวรรณ (ผู้จัดการ)

ด้านงานพยาบาล “จากประสบการณ์การทำงานด้านการพยาบาล 15 ปี ทำให้ดิฉันรู้ว่าการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าเรามีความรู้ ความใส่ใจ และมีความเมตตาเป็นพื้นฐาน ดิฉันสัญญาว่า ดิฉันจะนำเอาวิชาชีพและความรู้ ประสบการณ์ที่มีอยู่ทั้งหมด มาใช้เพื่อประโยชน์สุขของผู้สูงอายุและผู้ป่วย ที่ดิฉันได้มีโอกาสดูแลทุก ๆ คน ให้มีความสุข มีสุขภาพที่แข็งแรง ตามอัตภาพของแต่ละบุคคล


ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย

"บ้านพักดูแล และพักฟื้น
ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ
ยินดีต้อนรับ"


ศูนย์ดูแลสูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย

สนใจติดต่อ คุณอุบลวรรณ
โทร. 089-883-3865
       086-321-7213
       089-8112-005
     02-4393037


ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย
 
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วยบริการดูแลดังนี้
 • ดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้/ไม่ได้
 • ผู้สูงอายุสมองเสื่อมผู้สูงอายุโรคอัมพฤกษ์/อัมพาต
 • ผู้สูงอายุและผู้ป่วยป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยในระยะพักฟื้น ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ ผู้ป่วยโรคแผลกดทับ ฯลฯ
 • ผู้ป่วยหลังผ่าตัดระยะพักฟื้น ทำกายภาพบำบัด
 • ผู้ป่วยที่เจาะคอ ผู้ป่วยดูดเสมหะ ให้อาหารทางสายยาง สวนปัสสาวะ ทำแผล ต้องให้ออกซิเจน ฯลฯ

 • **หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผู้ที่แพทย์ระบุและวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดต่อ

    ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและดูแลผู้ป่วยบริการของเรา
 • ศูนย์บริการและดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้นตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมงานพยาบาลวิชาชีพ และพนักงานบริบาล ที่ได้รับการฝึกอบรมในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น ทั้งทางภาคความรู้พื้นฐานทางการพยาบาลและภาคการปฏิบัติ เพื่อฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจตลอดจนการบริการให้แก่บุคคลที่ท่านรักด้วยความรักความอบอุ่นเสมือนหนึ่งบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
 • ศูนย์บริการดูแลฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย จิตใจ โดยยึดหลักองค์รวม(Holistic care)
 • ศูนย์บริการกายภาพบำบัดขั้นพื้นฐาน การนวดผ่อนคลาย ตามหลักสูตรนวดแผนไทย
 • ศูนย์บริการกายภาพบำบัด โดยนักกายภาพบำบัดอาชีพ
 • บริการอาหารตามหลักโภชนาการ โดยคำนึงถึงความแตกต่างตามภาวะของโรค เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไต หัวใจ เก๊าท์ ฯลฯ
     - อาหารมื้อหลัก 3 มื้อ อาหารว่าง 1 มื้อ น้ำสมุนไพร และนมเปรี้ยวก่อนนอน
     - กรณีให้อาหารทางสายยาง ๐ อาหารปั่น/นม 4 มื้อ(06,12,18,24)          oไข่ขาว +นม  1 มื้อ  ( 10 )
                                        ๐ น้ำผลไม้สด / น้ำสมุนไพร 1 มื้อ   ( 15 )    ๐ น้ำระหว่างมื้อ         (03,21)
 • กิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น กิจกรรมเต้นแอโรบิค กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา ตักบาตร ถวายสังฆทาน ฟังธรรมะ พาไปทำบุญที่วัด  การเดินพักผ่อนยามเย็น
 • มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมใช้ เพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้สูงอายุและผู้ป่วย
 • พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญด้านการดูแลแผลกดทับ ทำแผลและประเมินทุกวัน
 • ตรวจวัดสัญญาณชีพ เช้าและเย็น เจาะน้ำตาลตรวจเบาหวาน และอื่นๆ พร้อมลงบันทึกรายงานอาการผู้ป่วย
 • กรณีผู้ป่วยพบแพทย์ตามนัด มีจดหมายรายงานอาการผู้ป่วย 1 ฉบับ พนักงานติดตามดูแล 1 คน คิดค่าบริการครั้งละ  500 บาท(ชำระในเดือนถัดไป)ค่ารถบริการรับ-ส่งคิดตามเส้นทาง
 • บริการเสื้อผ้า พร้อมทำความสะอาดเสื้อผ้า ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน หมอนข้าง และอุปกรณ์ต่างๆ
  อบโอโซนฆ่าเชื้อห้องพักเดือนละ 1 ครั้ง
 • สถานที่สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่แออัด บรรยากาศร่มรื่น มีแอร์ทุกห้อง
 • บริการอุปกรณ์กดเรียกพนักงาน
 • บริการเปลี่ยนสายยางให้อาหาร สายสวนปัสสาวะ ทำแผล และอื่นๆนอกสถานที่
  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
"บริการด้วยใจ ห่วงใยดุจญาติมิตร เพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน"
"ขอบคุณด้วยใจ ที่ให้ความไว้วางใจในบริการของเรา"

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
หน้าแรก     | เกี่ยวกับเรา     | อัตราค่าบริการ     | ชมบรรยากาศ     | บทความน่ารู้     | ติดต่อเรา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หจก.วราวรรณ์ เนอร์สซิ่งโฮม
56/20 หมู่ 4 ซอยอนามัยงามเจริญ 31 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ ฯ 10150
โทร. 08 9883 3865, 08 6321 7213, 08 9811 2005, 0 2439 3037 อีเมล์ : warawannursinghome@hotmail.co.th
©Copyright 2012 All rights reserved. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย วราวรรณ์ เนอร์สซิ่งโฮม