ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ | ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ | ศูนย์ดูแลผู้ป่วย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย

ติดต่อศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย


อัตราค่าบริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย

บรรยากาศศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย

แลกลิงค์กับเรา -->คลิก<
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย

 
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้ป่วย
 
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย | วราวรรณ์เนอร์สซิ่งโฮม
     หลัก 10 อ. ในการดูแลผู้สูงอายุ

           “ผู้สูงอายุ” คำนิยามในทางการแพทย์และสาธารณสุขคือ ผู้มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปซึ่งโดยปกติร่างกายของสิ่งมีชีวิต จะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายไปในทางเสื่อมลงตั้งแต่อยู่ในวัยกลางคนแต่จะเห็นเป็นลักษณะของความเสื่อมอย่างชัดเจนตั้งแต่อายุประมาณ 40 กว่าปีเป็นต้นไป ผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายเนื่องจากความสูงอายุซึ่งแต่ละคนจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสุขภาพและการใช้ชีวิตในวัยที่ผ่านมา ร่วมกับผู้สูงวัยบางคนมีโรคประจำตัว ซึ่งทำให้สมรรถภาพของร่างกายเสื่อมถอยลงไป จุดประสงค์ที่สำคัญที่สุดในการดูแลผู้สูงอายุคือ เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้สามารถใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างมีความสุข มีอิสระที่ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพตามที่ตนต้องการ ถึงแม้สภาพร่างกายจะเสื่อมถอยไปและมีโรคเรื้อรังต่างๆอยู่ก็ตามเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว การดูแลผู้สูงอายุจะต้องเน้นที่จะทำให้ร่างกายอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ร่วมกับส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามที่สภาพร่างกาย จิตใจและเวลาเอื้ออำนวย โดยยึด

1. อาหาร
ความต้องการพลังงานลดลง แต่ความต้องการสารอาหารต่างๆยังใกล้เคียงกับวัยผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุควรลดอาหารประเภทไขมัน (น้ำมันจากสัตว์และพืช ไข่แดง เนย) และประเภทคาร์โบไฮเดรต (ข้าว แป้งและน้ำตาล)
ผู้สูงอายุควรได้รับอาหารโปรตีน หรือกลุ่มเนื้อสัตว์ประมาณ 50-60 กรัมต่อวัน หรือประมาณ มื้อละ 2 ช้อนโต๊ะ ควรเป็นเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่ายพวกปลาจะดีที่สุด ผู้สูงอายุกินไข่ขาวได้ไม่จำกัด แต่ควรกินไข่แดงไม่เกิน 3 ฟองต่อสัปดาห์ ควรกินผักมากๆทั้งผักที่ใช้ใบ หัวและถั่วต่าง ๆ ผลไม้รับประทานได้มากเช่นกัน แต่ควรเลือกผลไม้ที่ไม่หวานจัด ผลไม้ที่หวานจัดเช่น กล้วยสุก มะม่วงสุก ทุเรียน ลำไย ควรรับประทานแต่น้อยเพราะถ้ารับประทานมาก อาจทำให้เกิดโรคตามมาได้ เช่น เบาหวาน เป็นต้น

2. ออกกำลังกาย
ผู้สูงอายุควรออกกำลังกายประมาณสัปดาห์ละ 3 - 4 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายมีความคล่องตัว แข็งแรง ซึ่งจะทำให้การทรงตัวและการเคลื่อนไหวดีขึ้น ไม่หกล้มง่าย

3. อนามัย

คือการดูแลตนเอง โดยเฉพาะให้พยายาม ลด ละ เลิก สิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น สูบบุหรี่ เหล้าและพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งสังเกตการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกาย การขับถ่าย เป็นต้น และควรได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่อายุประมาณ 65 ปีเป็นต้นไป

4. อุจจาระปัสสาวะ
จะต้องให้ความสนใจการขับถ่ายของผู้สูงอายุด้วยว่ามีปัญหาหรือไม่ บางรายอาจจะเกิดปัญหาถ่ายยาก ถ่ายลำบาก อีกส่วนหนึ่งอาจมีปัญหาเรื่อง กลั้นการขับถ่ายไม่ได้ ซึ่งแต่ละปัญหาจะต้องให้การดูแล แก้ไขไปตามสาเหตุ

5. อากาศและแสงอาทิตย์
จะเน้นให้อยู่ในสถานที่ๆมีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เหมาะสม

6,7,8,9. อารมณ์ อดิเรก อนาคต และอบอุ่น
เป็น 4 อ. ที่เน้นทางด้านความรู้สึกนึกคิด และจิตใจของผู้สูงอายุ เพื่อช่วยให้การมีชีวิตอยู่แต่ละวันมีความสุข มีความรื่นรมย์กับการมีชีวิตอยู่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ควรเข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆ และปรับความรู้สึกนึกคิดไปตามนั้น ไม่ยึดแต่ลักษณะเก่าๆดั้งเดิมที่เคยเป็นมา ควรมีงานอดิเรกที่น่าสนใจ แต่ไม่ควรเป็นสิ่งที่เป็นภาระ
มากนัก เช่น ถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่ควรเลี้ยงสัตว์จำนวนมาก เพราะจะเป็นภาระในการซื้อหาและให้อาหาร และถ้าสัตว์เจ็บป่วย เสียชีวิต ก็จะเกิดความสลดหดหู่ และจิตใจเศร้าหมองได้ ผู้สูงอายุควรคิดถึงอนาคตด้วย และควรพยายามเข้าร่วมในสังคมกลุ่มต่างๆตามสมควร การมีเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือต่างรุ่นจะทำให้มีความอบอุ่นและรู้สึกถึงคุณค่าของตนเอง

10. อุบัติเหตุ
เกิดขึ้นได้ทุกขณะและอาจทำให้เกิดความบาดเจ็บ และความพิการได้ ควรพยายามดูแลสภาพบ้านเรือนให้ปลอดภัย มีแสงสว่างพอเหมาะ พื้นไม่ลื่น หรือควรมีราวจับในบางแห่งที่เกิดอุบัติเหตุได้บ่อยๆ เช่น ห้องน้ำ เป็นต้น
ทั้งหมดนี้เป็นหลักการเบื้องต้น ในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งแต่ละคนจะมีปัญหาแตกต่างกันไป ดังนั้นจะต้องปรับการดูแลให้เหมาะสม หลักสำคัญคือ ต้องให้ท่านเหล่านั้นสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง โดยพึ่งพาผู้อื่นน้อยที่สุด และมีความสุขกายสบายใจ ในบั้นปลายของชีวิต ดังคำว่า “ เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรของลูกหลาน”

 


 
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
หน้าแรก     | เกี่ยวกับเรา     | อัตราค่าบริการ     | ชมบรรยากาศ     | บทความน่ารู้     | ติดต่อเรา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หจก.วราวรรณ์ เนอร์สซิ่งโฮม
56/20 หมู่ 4 ซอยอนามัยงามเจริญ 31 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ ฯ 10150
โทร. 08 9883 3865, 08 6321 7213, 08 9811 2005, 0 2439 3037 อีเมล์ : warawannursinghome@hotmail.co.th
©Copyright 2012 All rights reserved. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย วราวรรณ์ เนอร์สซิ่งโฮม